6 Startups น่าสนใจในต่างประเทศ

ธุรกิจแนว Startups ถือเป็นธุรกิจที่มาแรงไม่ใช่น้อยในช่วงเวลานี้ ยิ่งช่วงที่ผ่านมาวงการซีรีส์เกาหลี ทำการตีแผ่ธุรกิจรูปแบบนี้ ผ่านซีรีส์ที่ชื่อว่า Startups ยิ…