ไขข้อสงสัย อยู่บ้านต้องทากันแดดไหมนะ

ไขข้อสงสัย อยู่บ้านต้องทากันแดดไหมนะ

สาว ๆ กับครีมกันแดด ถือเป็นอะไรที่แยกออกจากกันไม่ได้จริง ๆ กว่าจะออกจากบ้านได้แต่ละที เราต้องอาบครีมกันแดดกันแทบทั้งกระปุ…