โรงเเรมดังเขาใหญ่ปิดกิจการ เหตุจากพิษ COVID-19

           สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง รัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดไม่ให้ร้ายแรงกว่าเดิม ทำให้หลายธุรกิจต้องหยุดชะ…